فن بکوارد

فن بکوارد
مشخصات فنی محصول: 
ظرفیت مکش : 

12000 متر مکعب بر ساعت

فشار نامی: 

4200 پاسکال

حداکثر فشار: 

6500 پاسکال

دور فن: 

1480 rpm