بگ فیلتر، 120 هزار، تهران

بگ فیلتر 120 هزار تهران
زمان اجرای پروژه: 
از شهریور 96
 تا اسفند 96
مشخصات فنی پروژه: 
حداکثر حجم هوادهی: 

120 هزار متر مکعب بر ساعت

افت فشار کلی سیستم: 

4500 پاسکال

نوع هود: 

مکنده از کنار، 2 درجه آزادی با قابلیت مکش از روی پاتیل بارگیری ذوب

سیستم تمیز کاری: 

آنلاین، پالس جت

تعداد بگ هاوس: 

4 عدد