غبارگیر 120 هزار شرکت فولاد کاویان- مشهد (فریمان)

بگ فیلتر 120 هزار فولاد کاویان مشهد
زمان اجرای پروژه: 
از فروردین 1398
 تا آبان 1399
مشخصات فنی پروژه: 
ظرفیت مکش : 

120000 متر مکعب بر ساعت

افت فشار کلی سیستم: 

4500 پاسکال

نوع هود: 

مکنده از کنار، دو درجه آزادی، مکش از روی پاتیل بارگیری ذوب

سیستم تمیز کاری: 

آنلاین، جت پالس

تعداد بگ هاوس: 

سه عدد

پیش فیلتر: 

اکسیال سیکلون